Disclaimer

De voorwaarden voor het gebruik van de www.hyperfree.info.

Lees de  voorwaarden volledig door  voor u de site www.hyperfree.info gebruikt. Mocht u de voorwaarden niet accepteert, maak dan geen gebruik van deze website.

Als u de website gebruikt geeft u aan dat u akkoord  gaat met de voorwaarden.

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Alfaco B.V. van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op deze website, kan Alfaco B.V. geen garantie geven dat deze informatie juist- en/of volkomen is en/of blijft.

Alfaco B.V. kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website. Hoewel het streven van Alfaco B.V. er op is gericht dat deze website continu toegankelijk is, kan Alfaco B.V. ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat deze website om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. De website van Alfaco B.V. kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Indien u via deze website naar websites van andere organisaties gaat, wijst Alfaco B.V. u er op dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan Alfaco B.V. dat Alfaco B.V. niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van die andere website en dat Alfaco B.V. geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor dergelijke websites.

Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van deze website, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.

Handelsmerk, copyright en  intellectuele eigendomsrechten van al het geen op de Website  van www.hyperfree.info zijn eigendom van Alfaco B.V en mogen niet gekopieerd worden voor commerciële doeleinden zonder  voorafgaande toestemming van Alfaco B.V.

Onze website mag voor persoonlijke doeleinden gebruik worden.

Materiaal van deze Website mag geprint, download worden, hierbij in achtnemende dat u informatie niet aanpast zonder onze toestemming. Informatie en beelden op deze website mogen niet gebruikt, verkocht en/of hergepubliceerd worden, online of offline, zonder onze voorafgaande toestemming.

www.hyperfree.info bevat product informatie over een product dat wereldwijd wordt verkocht. Informatie kan per land verschillen.

Alfaco B.V.
Basicweg 11-c
3821BR Amersfoort